İnsan Kaynakları


İnsan Kaynakları Politikamız

Koza İnşaat'ı, vizyon ve misyonunda belirtilen hedefine ulaştıracak olan en güçlü ve temel öğe Koza İnşaat çalışanlarıdır. İnsan Kaynakları politikalarımız ve uygulamalarımız, şirketimizin hedefiyle eş güdüm içinde oluşturulmuştur.

Bu amaç doğrultusunda Koza İnşaat'ın kısa ve uzun vadeli iş planları yapılmış ve belirlenmiş olan görev tanımları doğrultusunda, Koza İnşaat'ı gelecekteki hedefine ulaştıracak olan;

• Toplumsal sorumluluk sahibi, etik kurallara bağlı
• Hedefe ulaşmak için sürekli öğrenen, verimli çalışan
• Bilgi ile iş yaparak sonuca yönelen, başarıyı sayısal verilerle tescilleyen
• Stratejik yönetim anlayışı içinde, kurumdaşlık bilincinin var olduğu, süreç yönetimine dayalı bir takım oyuncusu olabilecek
• Hedeflenen başarıya ulaşmak için değişime açık, mevcut tüm bilgileri ve yönetim tekniklerini verimli kullanabilecek
• Bilginin kişilere değil, kuruma ait olduğunu asla unutmayacak ve bu değerden hareketle "Kurumsal Bilgiyi" hazırlayacak insan kaynağı teminine gidilmiştir.

İş başvuruları için:

Merkez binamızda "İş Başvuru Formu" ile veya insankaynaklari@kozayapigrubu.com mail adresimiz üzerinden iş başvuruları kabul edilmektedir.